65-0801E MAKAMBO MAMONISAMI POLELE NA NZELA YA LISAKOLI

65-0801M NZAMBE YA EKEKE OYO MABE

65-0725E KOBENDAMA LIKOLO YA NGOMBA EZALI NINI?

65-0725M BAPAKOLAMI NA NTANGO YA SUKA

65-0718M KOMEKA KOSALELA NZAMBE MOSALA NZOKA NDE LIBANDA NA MOKANO YA NZAMBE

65-0711 KOYOKA NSONI

65-0429E KOPONA MWASI YA LIBALA

65-0429B MOMBOTO EKOSANGOLA LIBULA ELONGO NA EZIPELO TE

65-0427 NZAMBE ABONGOLAKA NDE LIKANISI YA YE?

65-0426 KOKOKISA LILOBA YA YE

65-0425 ESIKA YA LOSAMBO NZAMBE APESI

63-0630M ESODE YA MISATO

60-0522E KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 4

60-0522M KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 3

60-0518 KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 2

60-0515E KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 1

60-0515M MOKONZI ABWAKAMI

65-0822E EKONGOLELI YA MOT’OYO AKANISAKA

65-0822M KLITSTO AMONISAMI KATI NA LILOBA YA YE MOKO

64-0614E MOTO NDENGE

64-0614M KOZIPOLAMA YA NZAMBE

64-0816 KOKOKISA LILOBA NA YE

64-0802 EZALELO EKOYA YA MOBALI YA LIBALA YA LOLA MPE MWASI YA LIBALA YA MOKILI

64-0726E MABULU MATOBWANI

64-0726M KOSOSOLA MOKOLO NA YO MPE ETINDA NA YANGO

64-0719E KOBIMA NA MOLAKO

63-0707M KOFUNDAMA

60-0925 MOKOLO WANA NA KALVARIO

64-0419 KOSAMBISAMA

64-0719M LIPATI YA MINDULE

64-0705 MOSALA MOBONGI

63-0324E ELEMBO YA SAMBO

63-0324M MITUNA MPE BIYANO LIKOLO YA BILEMBO

63-0323 ELEMBO YA MOTOBA

63-0322 ELEMBO YA MITANO

63-0321 ELEMBO YA MINEI

63-0320 ELEMBO YA MISATO

63-0319 ELEMBO YA MIBALE

63-0318 ELEMBO YA LIBOSO

63-0317E NTAKA KATIKATI NA BILEKO 7 YA LINGOMBA MPE BILEMBO 7

63-0317M NZAMBE AMIBOMBAKA MPE AMIMONISAKA KATI NA KOMIKITISA

© Copyright 2020 | Le Message Lingala