60-0515M MOKONZI ABWAKAMI

65-0822E EKONGOLELI YA MOT’OYO AKANISAKA

65-0822M KLITSTO AMONISAMI KATI NA LILOBA YA YE MOKO

64-0614E MOTO NDENGE

64-0614M KOZIPOLAMA YA NZAMBE

64-0816 KOKOKISA LILOBA NA YE

64-0802 EZALELO EKOYA YA MOBALI YA LIBALA YA LOLA MPE MWASI YA LIBALA YA MOKILI

64-0726E MABULU MATOBWANI

64-0726M KOSOSOLA MOKOLO NA YO MPE ETINDA NA YANGO

64-0719E KOBIMA NA MOLAKO

63-0707M KOFUNDAMA

60-0925 MOKOLO WANA NA KALVARIO

64-0419 KOSAMBISAMA

64-0719M LIPATI YA MINDULE

64-0705 MOSALA MOBONGI

63-0324E ELEMBO YA SAMBO

63-0324M MITUNA MPE BIYANO LIKOLO YA BILEMBO

63-0323 ELEMBO YA MOTOBA

63-0322 ELEMBO YA MITANO

63-0321 ELEMBO YA MINEI

63-0320 ELEMBO YA MISATO

63-0319 ELEMBO YA MIBALE

63-0318 ELEMBO YA LIBOSO

63-0317E NTAKA KATIKATI NA BILEKO 7 YA LINGOMBA MPE BILEMBO 7

63-0317M NZAMBE AMIBOMBAKA MPE AMIMONISAKA KATI NA KOMIKITISA

© Copyright 2020 | Le Message Lingala