63-1124M NAKOSALA NINI NA YESU OYO ABIANGAMI KLISTO

63-1110E YE OYO AZALI KATI NA BINO

63-1110M MILIMO MIYE MIZALI KATI NA BOLOKO SASAIPI

63-0901E BOKOMI NA SUKA

63-0901 ELEMBO

63-0825E KONDIMA EBONGI BE

63-0825M NDENGE NINI NAKOKI KOLONGA

63-0818 NTANGO MPE ELEMBO YA KOSANGANA

63-0728 KLISTO AZALI LIBOMBAMI NA NZAMBE LIMONISAMI

63-0724 NZAMBE AKOBIANGAKA MOTO NA KOSAMBISAMA TE SOKO AKEBISI YE LIBOSO TE

63-0721 AZALI MPO NA YO. OZALI MPO NA YE?

63-0714M MPO NA NINI KOGANGA- LOBA!

63-0707M KOFUNDAMA

63-0721 AZALI MPO NA YO. OZALI MPO NA YE?

63-0630E BOMOI NA YO ELONGOBANI NDE NA NSANGO MALAMU

63-0630M ESODE YA MISATO

62-1014E MOKAMBI

63-0623M KOTELEMA NA KATIKATI

63-0324E ELEMBO YA SAMBO

63-0324M MITUNA MPE BIYANO LIKOLO YA BILEMBO

63-0323 ELEMBO YA MOTOBA

63-0322 ELEMBO YA MITANO

63-0321 ELEMBO YA MINEI

63-0320 ELEMBO YA MISATO

63-0319 ELEMBO YA MIBALE

63-0318 ELEMBO YA LIBOSO

63-0317E NTAKA KATIKATI NA BILEKO 7 YA LINGOMBA MPE BILEMBO 7

63-0317M NZAMBE AMIBOMBAKA KATI NA KOMIKITISA MPE AMIMONISAKA NA MOTINDO MOKO

62-1230E OYO EZALI NDE ELEMBO YA SUKA, MOBALI?

62-1230M ETEMELO

63-1214 MPO NA NINI BETELEME MOKE

63-0901 ELEMBO

65-1212 ELAMBO

65-1207 BOKAMBAMI

65-1206 MAKAMBO YA MIKOL’OYO EMONISAMI POLELE NA NZELA YA LISAKOLI

65-1205 MAKAMBO MASENGELI KOZALA

65-1204 KONETOLAMA

65-1128E LIKOLO NA MAPAPU YA EBENGA PEMBE LOKOLA MBULA PEMBE

65-1128M ESIKA MOKO KAKA EPESAMI NA NZAMBE MPO NA KOBONDELA

65-1127E NAYOKAKI KASI SIK’OYO NAMONI

65-1127B KOMEKA KOSALELA NZAMBE MOSALA NZOKA NDE YANGO EZANGI KOZALA MOKANO YA NZAMBE

65-1126 MISALA EZALI ETALISELI YA KONDIMA

65-1125 LISANGA EZANGI KOMONANA YA MWASI NA LIBALA YA KLISTO

65-1121 BOKOTONGELA NGAI NDAKO YA MOTINDO NINI

65-1031A BOKAMBAMI

65-1031M NGUYA YA MBONGWANA

65-0919 MPOSA

65-0911 NGUYA NA NZAMBE YA KOBONGOLA

65-0829 EDENE YA SATANA

65-0815 MPE OYEBI YANGO TE

65-0801E MAKAMBO MAMONISAMI POLELE NA NZELA YA LISAKOLI

65-0801M NZAMBE YA EKEKE OYO MABE

65-0725E KOBENDAMA LIKOLO YA NGOMBA EZALI NINI?

65-0725M BAPAKOLAMI NA NTANGO YA SUKA

65-0718M KOMEKA KOSALELA NZAMBE MOSALA NZOKA NDE LIBANDA NA MOKANO YA NZAMBE

65-0711 KOYOKA NSONI

65-0429E KOPONA MWASI YA LIBALA

65-0429B MOMBOTO EKOSANGOLA LIBULA ELONGO NA EZIPELO TE

65-0427 NZAMBE ABONGOLAKA NDE LIKANISI YA YE?

65-0426 KOKOKISA LILOBA YA YE

65-0425 ESIKA YA LOSAMBO NZAMBE APESI

63-0630M ESODE YA MISATO

60-0522E KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 4

60-0522M KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 3

60-0518 KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 2

60-0515E KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 1

60-0515M MOKONZI ABWAKAMI

65-0822E EKONGOLELI YA MOT’OYO AKANISAKA

65-0822M KLITSTO AMONISAMI KATI NA LILOBA YA YE MOKO

64-0614E MOTO NDENGE

64-0614M KOZIPOLAMA YA NZAMBE

64-0816 KOKOKISA LILOBA NA YE

64-0802 EZALELO EKOYA YA MOBALI YA LIBALA YA LOLA MPE MWASI YA LIBALA YA MOKILI

64-0726E MABULU MATOBWANI

64-0726M KOSOSOLA MOKOLO NA YO MPE ETINDA NA YANGO

64-0719E KOBIMA NA MOLAKO

63-0707M KOFUNDAMA

60-0925 MOKOLO WANA NA KALVARIO

64-0419 KOSAMBISAMA

64-0719M LIPATI YA MINDULE

64-0705 MOSALA MOBONGI

63-0324E ELEMBO YA SAMBO

63-0324M MITUNA MPE BIYANO LIKOLO YA BILEMBO

63-0323 ELEMBO YA MOTOBA

63-0322 ELEMBO YA MITANO

63-0321 ELEMBO YA MINEI

63-0320 ELEMBO YA MISATO

63-0319 ELEMBO YA MIBALE

63-0318 ELEMBO YA LIBOSO

63-0317E NTAKA KATIKATI NA BILEKO 7 YA LINGOMBA MPE BILEMBO 7

63-0317M NZAMBE AMIBOMBAKA KATI NA KOMIKITISA MPE AMIMONISAKA NA MOTINDO MOKO

© Copyright 2020 | Le Message Lingala